Nie możesz złożyć nowego zamówienia w swoim kraju. United States

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem Sklepu Internetowego jest LUKAS ART Łukasz Rybacki ul. Prosta 8/6, 53-509 Wrocław, NIP 897-179-64-25 zwany w dalszej części Regulaminu - Sprzedawcą.

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Adres korespondencyjny/adres zwrotu przesyłki: WulkanGarden Elżbieta Rybacka, ul. Wagonowa 12/14, 53-609 Wrocław.

3. Złożenie zamówienia oznacza akceptację Regulaminu sklepu internetowego.

4. Wszelkie podawane przez Zamawiającego dane osobowe będą wykorzystywane w celu realizacji zamówienia i nie będą udostępniane osobom trzecim.(Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku "O ochronie danych osobowych")

5. Zamawiający ma prawo do wglądu w swoje dane, poprawiania swoich danych oraz żądania usunięcia danych z bazy.

II. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia w sklepie można składać:

• Poprzez sklep internetowy http://sklep.wulkangarden.com/ (24h/dobę)

• Drogą e-mail: biuro@wulkangarden.com (24h/dobę)

• Telefonicznie: 518 803 899 (w godz. 8-17)

2. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

3. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest prawidłowe podanie danych w tym także numeru telefonu i adresu e-mail Zamawiającego.

4. Ceny wszystkich zamieszczonych towarów są cenami brutto (z uwzględnionym podatkiem VAT) podanymi w PLN.

5. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia.

6. Zamówienia, które nie zostaną potwierdzone w ciągu 48 godzin, nie będą realizowane.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, Zamawiający zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.

III. PŁATNOŚCI

1. Zapłaty za zamówiony towar można dokonać:

• przelewem - płatność przelewem bankowym

• przelewem - system płatności elektronicznych PayU

• za pobraniem - płatność bezpośrednio kurierowi przy odbiorze towaru

• gotówką - płatność przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy (nie realizujemy płatności kartami).

2. Zamówienie przelewowe realizujemy po zaksięgowaniu wpłaty na konto Alior Bank S.A. nr : 81 2490 0005 0000 4500 9723 7443.

3. Faktura VAT wystawiana jest do każdego zamówienia i dołączana do przesyłki.

4. Przy wartości zamówienia przekraczającej 1000 zł sklep zastrzega sobie prawo do pobrania zaliczki lub odmówienia płatności pobraniowej.

IV. WYSYŁKA

1. Termin realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty, o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym.

2. Termin dostawy może ulec zmianie w przypadku braku dostępności towaru w magazynie Sprzedawcy.

3. W przypadku braku towaru w magazynie Sprzedawca poinformuje Zamawiającego o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która to wydłuża czas realizacji zamówienia.

4. Poprzez realizację zamówienia rozumie się:

• wydanie towaru Zamawiającemu w punkcie sprzedaży ul. Wagonowa 12/14, 53-609 Wrocław

• załadunek towaru na środek transportu zewnętrznego przewoźnika;

• wydanie towaru Zamawiającemu w miejscu odbioru towaru w przypadku dostarczenia towaru transportem Sprzedawcy zgodnie z postanowieniem pkt 8 i 9.

5. Zamawiający zobowiązany jest potwierdzić odbiór towaru na dokumencie (wz, list przewozowy).

6. Do rozładunku towaru można przystąpić po uregulowaniu zapłaty.

7. Z chwilą wydania towaru na Zamawiającego przechodzą wszelkie koszty i ryzyka związane z towarem.

8. Towar może być dostarczony przez Sprzedawcę, na koszt Zamawiającego zgodnie z poniższymi zasadami:

• dostawy realizowane będą na terenie całej Polski, w dni robocze, w godzinach 8.00-17.00

• kierowca, realizujący zamówienie, przed dostawą skontaktuje się telefonicznie z Zamawiającym

• Zamawiający obowiązany jest współdziałać przy dostarczeniu towaru, w szczególności obowiązany jest wskazać miejsce wyładowanie towaru oraz dokonać rozładunku

• przesyłki paletowe doręczane są w systemie "burta - burta" (do obowiązku kuriera należy rozładunek palety z samochodu i ustawienie jej na podłożu); palety są własnością Zamawiającego.

9. W przypadku braku współdziałania Kupującego przy realizacji zamówienia, w szczególności przy odbiorze towaru, Sprzedawca może: 

• pozostawić Zamawiającemu towar do odbioru w swojej siedzibie lub w miejscu dostawy wskazanym przez Kupującego oraz domagać się zapłaty całości ceny

• odstąpić od umowy, zatrzymując ewentualną zaliczkę i zachowując roszczenie o odszkodowanie za szkody przewyższające wysokość zatrzymanej zaliczki, w tym w szczególności koszty dostawy.

V. REKLAMACJE I ZWROTY

1. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 10 dni roboczych.

2. Każdy produkt można zwrócić do 10 dni roboczych (art.7.ust.1 ustawy z dnia 02 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22 z 2000r. Poz. 271).

3. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usług - od dnia jej zawarcia, składając stosowne oświadczenie na piśmie.

4. W przypadku chęci odstąpienia od umowy Zamawiający jest zobowiązany do wcześniejszego kontaktu ze sklepem.

5. Pieniądze za zwrócony towar Zamawiający otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego w przeciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania zwróconego towaru. Koszty odesłania towaru nie podlegają zwrotowi.

6. Odesłanie bądź wymiana towarów na inne odbywa się na koszt Zamawiającego.

7. Sprzedający ponosi koszty reklamacji jedynie w wypadku gdy reklamacja wynika z pomyłki Sprzedającego

8. Reklamacje przy których zawinił Zamawiający odbywają się na koszt kupującego.

9. Sklep może odmówić przyjęcia zwrotu towaru w wypadku braku dokumentów sprzedaży towaru